Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.otevirej.cz. Podmínky upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Provozovatelem internetového obchodu je firma Marek Chmiel, IČ 68937423, se sídlem 739 61 Komorní Lhotka 146. Jsme plátci DPH. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy, které neupravují obchodní podmínky, obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

Objednávky zboží -
Objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Objednávka dále slouží k rezervaci zboží. Od momentu potvrzení objednávky vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.

Doprava a platba
Zboží zasíláme:
DPD: 129,-
Česká Pošta: 159,-
Osobní odběr: zdarma
Možnost platby dobírkou, nebo platba předem.
Při objednávce nad 7000,- neučtujeme dopravné

Informace o objednávce jsou patrné z procesu objednávání v internetovém obchodě www.otevirej.cz. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky informace zkontrolovat a případně opravit.

Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s výše uvedenými obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a bez výhrady s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečně upozorněn na stránkách internetového obchodu www.otevirej.cz.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v případech že se zboží již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V takovém případě, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.

Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Prodávající poskytuje záruku pouze na zakoupené výrobky. U dárků se dle §628 Občanského zákoníku jedná o darovací smlouvu, ze které prodejci neplyne zodpovědnost za vady.

Právo Spotřebitele odstoupit od smlouvy -
Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14 denní lhůty.

Spotřebitel může od smlouvy odstoupit tak, že tuto skutečnost oznámí dodavateli, a to elektronicky na emailovou adresu obchod@otevirej.cz nebo jiným prokazatelným způsobem.

Při odstoupení doporučujeme uvést číslo objednávky nebo prodejního dokladu a číslo účtu pro vrácení peněz.

Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající navíc započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží (náklady na přepravu apod.).

Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel nemá v souladu s § 53 odst. 8 obč. z., v případě smluv:
na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího,
na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li kupující jejich originální obal,
na dodávku novin, periodik a časopisů,
spočívajících ve hře nebo loterii.


Rozpor s kupní smlouvou -
V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.


Tyto obchodní podmínky platí v den uzavření kupní smlouvy. Smlouva je uzavírána v českém jazyce a je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s výše uvedenými obchodními podmínkami a bez výhrady s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 4. července 2011


Marek Chmiel

1. Máje 440
Třinec
739 61


Telefon: 558 989 811 jen 9:00 - 16:00
Mobil: 739 524 844

E-mail: obchod@otevirej.cz

IČ: 68937423

Jak vybrat kliku?
Jak správně vybrat kliku? Nabízíme různé typy dveřních i okenních klik a kování pro výrobce oken, dveří, zimních zahrad i pro >>


Nerezové kliky

Klika Agnessa QR Nerez BB - dozický klíč

Klika Agnessa je vyrobena z odolné nerezové oceli která neztrácí svůj lesk. Kování Agnessa QR Nerez ...
559,00 Kč

Klika Aleksandra QR Nerez BB - dozický klíč

Klika Aleksandra je vyrobena z nerezové oceli. Kování Aleksandra QR Nerez BB má otvor pro dozický kl...
629,00 Kč

Klika Aveiro QR Nerez BB - dozický klíč

Klika Aveiro je vyrobena z kvalitní nerezové oceli. Kování Aveiro QR Nerez BB má otvor pro dozický k...
1419,00 Kč

Z naší nabídky

Klika Fenix QR Lakovaný Chrom/Nikl PZ - cylindrická vložka

Klika Fenix je vyrobena ze slitiny zinku a hliníku . Kování Fenix QR Lakovaný Chrom/Nikl PZ má otvor...
709,00 Kč

Lavinia R Cristal Lakovaný Nikl PZ - cylindrická vložka

Klika Lavinia je vyrobena z mosazi. Kulatá rozeta Lavinia R Cristal Lakovaný Nikl PZ má otvor pro cy...
5109,00 Kč

Klika Agnessa QR Nerez jen klika

Klika Agnessa je vyrobena z nerezové oceli. Kování Agnessa QR Nerez prodáváme jen jako sadu dvou kli...
399,00 Kč

Klika Romana Bronz Grafiatto BB - dozický klíč

Klika Romana je vyrobena ze slitiny zinku a hliníku. Kování Romana Bronz Grafiatto BB má otvor pro d...
279,00 Kč
NAŠI PARTNEŘI: Zasklívání - lodžie, plastová okna a dveře/Akroreal.com - developerská společnost/Montáže-Rekonstrukce.cz /Řemesla Jedlička, stavební práce a rekonstrukce / LL úklid, úklidová firma /Úklid Friday-úklidová firma / VIRTUÁLNÍ TRŽIŠTĚ STAVBOMAT / Váš specialista na digitální fotoaparáty / Váš dodavatel podlahových krytin. Autorizovaný prodejce laminátových plovoucích podlah Balterio, PVC Novilon a Gerflor. Nabízíme prodej i pokládku.
Login
 /kosik
HOME - kliky,kování, klika
AKČNÍ NABÍDKY
A CENY
Nákupní košík
položek v košíku: 0

Created by © 2011/14 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign